18/12/2014 - Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίο και Νήσου ανακοινώνουν τη μεταστέγαση του οικείου Ταχυδρομικού Πρακτορείου

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίο και Νήσου ανακοινώνουν τη μεταστέγαση του οικείου Ταχυδρομικού Πρακτορείου σε νέο χώρο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας αρ.8 , 2571 Νήσου, κοντά στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής, από τις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Το νέο Πρακτορείο στεγάζεται σε ανακαινισμένο οίκημα το οποίο διαμόρφωσε κατάλληλα και παραχώρησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου, ως δείγμα της κοινής θέλησης για αναβάθμιση των προσφερόμενων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις κοινότητες της περιοχής.

Οι ώρες που θα είναι ανοικτό το Ταχυδρομικό Πρακτορείο είναι οι ακόλουθες:

  • 11:00 - 12:00
  • 17:00 - 18:00

Στο νέο Πρακτορείο θα προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες όπως

  • πώληση γραμματοσήμων,
  • ποστολή συστημένης αλληλογραφίας,
  • παράδοση συστημένης αλληλογραφίας και δεμάτων,

ενώ η κατοίκον διανομή της αλληλογραφίας θα διεξάγεται από δύο Ταχυδρομικούς Πράκτορες Γ΄/ Διανομείς.

Πρόσθετα, με σκοπό την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του κοινού της περιοχής έχουν τοποθετηθεί 80 Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες (ΙΤΘ) οι οποίες θα είναι διαθέσιμες έναντι ενοικίου ύψους :

€31 για ένα χρόνο
€55 για δύο χρόνια
€85 για τρία χρόνια

Κατά την πρώτη ενοικίαση ο ενοικιαστής θα καταβάλλει το ποσό ύψους €6 για τα κλειδιά της ΙΤΘ που θα του παραχωρηθεί. Αιτήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλονται στο Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, τηλ. 22805800 - 22805 810.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων