10/04/2016 - Εκστρατεία Καθαριότητας 2016

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μέσα στα πλαίσια της Εκστρατείας Καθαριότητας που γίνεται αυτή την εποχή, θα δημιουργηθούν συνεργεία τα οποία θα μαζεύουν διάφορα άχρηστα αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να μαζέψει η Υπηρεσία Σκυβάλων, καθώς και κλαδεύματα και χόρτα από τις αυλές των σπιτιών σας.

Για τον σκοπό αυτό φροντίστε μεταξύ των ημερομηνιών 4 Απριλίου και 25 Απριλίου 2016 και ιδιαίτερα την περίοδο πριν από τις ημερομηνίες αυτές, μπορείτε να ασχοληθείτε με το κλάδεμα, το ξεχόρτισμα και γενικά την καθαριότητα του σπιτιού σας και του χώρου γύρω από αυτό, και να τοποθετήσετε τα άχρηστα μπροστά από το σπίτι σας με τρόπο που να είναι εύκολη η μετακίνηση τους.

Κλαδέματα, χόρτα και ξύλα να τοποθετούνται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα είδη. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των ημερομηνιών 11 Απριλίου και 24 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί νέα εκστρατεία συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Πρόγραμμα Weee) γι αυτό τέτοια αντικείμενα θα πρέπει να μεταφερθούν στο ειδικό container που θα τοποθετηθεί έναντι του κοινοτικού πάρκου κοντά στο βοηθητικό γήπεδο .  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα συνεργεία δεν θα εργάζονται πριν ή μετά την 11 Απριλίου και 25 Απριλίου 2016 και γι’ αυτό παρακαλούμε τοποθετήστε τα άχρηστα σας έξω, μόνο τις μέρες αυτές.

Παρακαλούμε συνεργαστείτε μαζί μας σε μια από κοινού προσπάθεια για να γίνει η Κοινότητα μας υπόδειγμα καθαριότητας.

Δεν θα μαζεύονται κλαδεύματα από περβόλια ή άχρηστα από κατεδαφιζόμενες κατοικίες.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων