27/08/2020 - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Α΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ και ΝΗΣΟΥ

Δεχόμαστε αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης στο Α΄Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Πέρα Χωρίου και Νήσου από Νηπιαγωγό με Πτυχίο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή Πτυχίο Νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος – πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.ΑΤ.Σ.) ή ισοτιμία και αντιστοιχία του με το πτυχίο Νηπιαγωγού του Πανεπιστημίου Κύπρου. (στην αίτηση να ενσωματώνονται τα ανάλογα πτυχία). Το συμβόλαιο εργοδότησης θα ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου (Αύγουστος 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου/Σχολικής Εφορείας  Πέρα Χωρίου και Νήσου στο τηλέφωνο 22521570/22526530.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου και Νήσου, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Γιαννάκης Γεωργίου

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου/Σχολικής Εφορείας

Πέρα Χωρίου και Νήσου

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων