19/08/2014 - Πληρωμή φορολογιών με Δόσεις

Μπορείτε να πληρώσετε τις φορολογίες σας για το 2014 με δόσεις.

Λόγω της οικονομικής κατάστασης το Κοινοτικό Συμβούλιο, φέτος, έχει ετοιμάσει τις ετήσιες φορολογίες νωρίτερα  και παράλληλα προχώρησε στη διαμόρφωση των  συστημάτων – προγραμμάτων του ώστε να μπορεί να επιδέχονται πληρωμές με δόσεις  για όσους δεν μπορούν να τις καταβάλουν εφάπαξ.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί συνεχίζουν να είναι πληρωτέοι στην ημερομηνία που αναγράφεται πάντοτε στους λογαριασμούς. Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο 10% και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση λαμβάνονται δικαστικά μέτρα εναντίον όσων δεν ξοφλήσουν τις φορολογίες τους.

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων