02/12/2014 - Έναρξή προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών από πόρτα σε πόρτα (door to door) Πέρα Χωριό, Νήσου και Αλάμπρα

Αρχίζει από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 στις κοινότητες Πέρα Χωριού, Νήσου και Αλάμπρας, η συλλογή ανακυκλώσιμων ειδών, PMD και Χαρτιού, από πόρτα σε πόρτα σε συνεργασία με την Green dot Κύπρου.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια, με την συμβολή συνεργάτη περιβαλλοντολόγου, προχώρησαν σε πρόγραμμα κατ’ οίκον ενημέρωσης όλων των κατοίκων τους, με σκοπό να προβάλουν το περιβαλλοντικό αλλά και το οικονομικό όφελος που θα έχει το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά από την εφαρμογή της ανακύκλωσης αφού με την μείωση του όγκου και του βάρους των αποβλήτων που θα στέλλονται στο ΧΥΤΥ η χρέωση για τις κοινότητες θα είναι μικρότερη.

Η πιο πάνω διευθέτηση αποτελεί αναβάθμιση του τρόπου συλλογής των ανακυκλώσιμων ειδών αφού δεν θα χρειάζεται πλέον οι κάτοικοι να τα μεταφέρουν στις «νησίδες» όπως γινόταν μέχρι σήμερα αλλά θα παραλαμβάνονται από τα πεζοδρόμια, μπροστά από τα σπίτια και με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή των κατοίκων στην ανακύκλωση θα είναι καθολική. Η συλλογή του γυαλιού θα συνεχιστεί με την μέθοδο των νησίδων.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Πέρα Χωριού και Νήσου και Αλάμπρας, μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών, που αποτελούν σύμπλεγμα για τη συλλογή των σκυβάλων, έχουν παράλληλα υποβάλει αίτημα προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο αυτές τις μέρες εξετάζεται, για τη συλλογή από πόρτα σε πόρτα και των οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα κουζίνας, λαχανικά φρούτα αποφάγια, γρασίδι, φύλλα και μικρές ποσότητες κλαδεμάτων) με σκοπό την ελαχιστοποίηση ακόμα περισσότερο των σκυβάλων που θα καταλήγουν στους ΧΥΤΥ.

Ένα άλλος στόχος για συνολική ανακύκλωση στην περιοχή μας, ο οποίος φαίνεται να παίρνει το δρόμο του, (υπολογίζεται να λειτουργήσει στο τέλος του 2015) είναι η δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στα σύνορα Αλάμπρας Δαλιού, σε γη της Αλάμπρας με σκοπό να καταλήγουν εκεί όλα τα άλλα απόβλητα, που δεν θα εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες (του PMD, χαρτιού και οργανικών) και δεν είναι δυνατό να συλλέγονται από τα συνεργεία. Τέτοια υλικά τα οποία θα είναι σε αριθμό πέραν των είκοσι είναι τα ογκώδη, τα άχρηστα έπιπλα, οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές, μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων  περιορισμένες ποσότητες οικοδομικών υλικών και άλλα. Το πράσινο σημείο, όταν θα λειτουργήσει, θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου από την Ποταμιά μέχρι και τον Λυθροδόντα.

Περιγραφή του νέου τρόπου συλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών

Ανακύκλωση συσκευασιών στα επαγγελματικά υποστατικά.

 

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την εκπαίδευση των ατόμων που ανέλαβαν να ενημερώσουν προσωπικά τους κατοίκους Πέρα Χωριού, Νήσου και Αλάμπρας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014 από τον Εμπορικό Διευθυντή του Τμήματος Marketing της Green Dot Κύπρου κ. Σάκη Θεοδοσίου με τη Συμβολή της Υγειονομικής Επιθεωρήτριας των Κοινοτικών Συμβουλίων Πέρα Χωριού και Νήσου, Αγίας Βαρβάρας και Αλάμπρας κ. Καλλιόπη Θεοδόση και την Περιβαλλοντολόγο που συνεργάζεται με τα κοινοτικά Συμβούλια κ. Γεωργία Χαραλάμπους.

Σωστός τρόπος εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων ειδών κάθε Τετάρτη απόγευμα μετά τις 7 το βράδυ.

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων