Κοινοτική Βιβλιοθήκη

Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πέρα Χωριού και Νήσου Ιδρύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 1986. Τα πρώτα χρόνια  στεγαζόταν  στα παλιά κοινοτικά κτίρια δίπλα από το ιατρείο ( παλιά γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού και Νήσου ) στην οδό Ελευθερίας 2. Τα τελευταία χρόνια μεταστεγάστηκε στην περιοχή του παραδοσιακού πυρήνα της Νήσου στην οδό Δημοκρατίας 10 ( πρώην Συνεργατικό Παντοπωλείο ). Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή κάθε Τρίτη απόγευμα.

Παλαιότερα ήταν διαδεδομένος ο θεσμός της  περιοδεύουσας  βιβλιοθήκης του Υπουργείου Παιδείας και πολλοί κάτοικοι μπορούσαν να δανειστούν βιβλία μια φορά την βδομάδα. Η ιδέα της ύπαρξης ιδιόκτητης βιβλιοθήκης ήταν ένας στόχος που τέθηκε από τα Κοινοτικό Συμβούλιο στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του.

Σημαντικό ρόλο στην λήψη της απόφασης για ίδρυση της κοινοτικής βιβλιοθήκης έπαιξαν εκτός από το Κοινοτικό Συμβούλιο, ο Επιθεωρητής  βιβλιοθηκών κ. Σάββας Πετρίδης ο οποίος είχε τις αναγκαίες γνώσεις όπως και ο βιβλιοθηκάριος περιοδεύουσων βιβλιοθηκών κ. Θεόδωρος Γιάγκου.

Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη εξοπλίστηκε με ράφια και άλλα είδη από το Κοινοτικό Συμβούλιο και με βιβλία που αγοράστηκαν από την τότε επιτροπή κοινοτικής βιβλιοθήκης. Υπήρχαν δε και αρκετά βιβλία από την περιοδεύουσα βιβλιοθήκη, με σκοπό να συμπληρώνονται οι ελλείψεις που ήταν φυσικό να υπάρχουν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Το ενδιαφέρον των Σχολείων, των Συνδέσμων Γονέων και των Σωματείων των δύο Κοινοτήτων ήταν μεγάλο, και όλοι εισέφεραν είτε σε χρήματα είτε σε βιβλία  Με τα πρώτα χρήματα αγοράστηκαν τα πρώτα 203 βιβλία από το ταμείο της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης που στο μεταξύ είχε δημιουργηθεί.

Στις 24/9/1986 το Κοινοτικό Συμβούλιο παίρνει και γραπτώς την έγκριση λειτουργίας της βιβλιοθήκης από το Υπουργείο Παιδείας.  Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αρχίζει κανονικά τη λειτουργία της και αμέσως εφοδιάζεται με 800 βιβλία διαφόρων κατηγοριών, από την περιοδεύουσα βιβλιοθήκη. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης αυξάνονται, το ίδιο και τα βιβλία, ορισμένα δε από αυτά προέρχονταν από διάφορους φίλους της βιβλιοθήκης.

Σήμερα η βιβλιοθήκη διαθέτει 2025 τόμους βιβλία διαφόρων κατηγοριών.  Παιδικά, εκπαιδευτικά, ποίησης, λογοτεχνίας, θρησκευτικά,  ιστορικά και άλλα. Επίσης υπάρχουν σειρές Κυπριακών περιοδικών όπως Αστυνομικά Χρονικά, Προστασία του Καταναλωτή, Οδηγός Τηλεπικοινωνιών, Νέα Εποχή, Η Κύπρος μας, Πνευματική Κύπρος και Cyprus Today.
Για την λειτουργία της βιβλιοθήκης έχουν λειτουργήσει διάφορες επιτροπές από όλο το φάσμα και τα οργανωμένα σύνολα των κατοίκων και έχουν εργαστεί ως βιβλιοθηκάριοι ο Θεόδωρος Γιάγκου από το 1986-1996, η Πετρούλα Αρναούτη από 1997-1999 και ξανά ο Θεόδωρος Γιάγκου από τον Σεπτέμβριο του 1999 μέχρι σήμερα.

Καταβάλλονται προσπάθειες από το Κοινοτικό Συμβούλιο όπως ανανεώνεται συνεχώς η Κοινοτική Βιβλιοθήκη με την εισαγωγή διαφόρων μέσων και νέες τεχνολογίες ( όπως νέα ράφια, χρήση INTERNET ) όπως επίσης και με νέες εκδόσεις βιβλίων.

Μέσα στους μεσοπρόθεσμους στόχους του Συμβουλίου είναι η αναπαλαίωση συγκεκριμένης κατοικίας στο Πέρα Χωριό με σκοπό την στέγαση της Κοινοτικής βιβλιοθήκης εκεί. Η κατοικία ανήκει στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και  παλιά χρησιμοποιείτο ως σχολείο, μέχρι σήμερα δέ, αναφέρεται ως "ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ". Η σκέψη αυτή φαίνεται να  βρίσκει σύμφωνη και την Εκκλησιαστική Επιτροπή με την οποία θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων