Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο ασκείτο από τα Δημοτικά Συμβούλια, τα Συμβούλια Βελτιώσεως και τις Χωρητικές Αρχές. Τα δύο τελευταία, από την 9η Ιουλίου 1999, συγχωνεύτηκαν σε ένα, με το όνομα Κοινοτικό Συμβούλιο.

Συμβούλιο Βελτιώσεως
Χωριτική Αρχή
Κοινοτικό Συμβούλιο

Ακολουθεί κατάλογος των μελών των κατά καιρούς Τοπικών Αρχών

Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Xωριού ( 2017 - 2021 )

Kοινοτάρχης: Γιαννάκης Γεωργίου

Μέλη
Ελένη Αδάμου, Ανδρέας Παντελή Ανδρέου, Γεώργιος Τσακκιστός, Ανδρέας Γαβριήλ, Γεώργιος Παπάς, Μαρίνα Συμεού, Λούκας Γεωργίου Χατζηγιάγκου, Παναγιώτης Πέτρου Παναγή

Κοινοτικό Συμβούλιο Νήσου

Kοινοτάρχης: Κυριάκος Πογιατζιής

Μέλη
Πανίκος Σουτζιής, Παναγιώτης ( Αλέξη ) Νικολάου, Θεόδωρος Γιάγκου, Κωνσταντίνος Γιάγκου, Προδρομούλλα Αποστολίδου, Γεώργιος Παπουής, Ιωάννης Μεταξάς, Αλεξία Γεωργίου

Συμβούλιο του Συμπλέγματος των δύο Κοινοτήτων 
(Επίσημη ονομασία: Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου)

Από το Κοιν. Συμβ. Πέρα Χωριού: Ελένη Αδάμου, Ανδρέας Παντελή Ανδρέου, Γεώργιος Τσακκιστός, Λούκας Γεωργίου Χατζηγιάγκου, Παναγιώτης Πέτρου Παναγή.

Από το Κοιν. Συμβ. Νήσου: Πανίκος Σουτζιής, Παναγιώτης ( Αλέξη ) Νικολάου, Γεώργιος Παπουής.

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Συμπλέγματος με βάση το Νόμο είναι ο Κοινοτάρχης της μεγαλύτερης Κοινότητας (Γιαννάκης Γεωργίου) και τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου την καταλαμβάνει ο κοινοτάρχης Νήσου (Κυριάκος Πογιατζιής).


Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Xωριού ( 2012 - 2016 )

Kοινοτάρχης: Γιαννάκης Γεωργίου

Μέλη
Ελευθέριος Δημητρίου, Γεώργιος Τσακκιστός, Κυριάκος Αργυρού, Λούκας Χατζηγιάγκου, Σωτήρης Τσολακίδης, Άντρη Τσαγγαρού, Χριστιάνα Βιολάρη, Παναγιώτα Μαρκίδη.

Κοινοτικό Συμβούλιο Νήσου

Kοινοτάρχη: Πανίκος Κονίσης

Μέλη
Κυριάκος Πογιατζιής, Μιχαλάκης Χάματσος, Γιαννάκης Μεταξάς, Χριστάκης Αττούνας, Νίκος Χάματσος, Θεοδόσης Παρπής, Χριστάκης Γιάγκου, Χριστόδουλος Ρώσσος.

Συμβούλιο του Συμπλέγματος των δύο Κοινοτήτων 
(Επίσημη ονομασία: Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου)

Από το Κοιν. Συμβ. Πέρα Χωριού: Ελευθέριος Δημητρίου, Γεώργιος Τσακκιστός, Κυριάκος Αργυρού, Λούκας Χατζηγιάγκου, Σωτήρης Τσολακίδης.

Από το Κοιν. Συμβ. Νήσου: Κυριάκος Πογιατζιής, Μιχαλάκης Χάματσος και Γιαννάκης Μεταξάς.

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Συμπλέγματος με βάση το Νόμο είναι ο Κοινοτάρχης της μεγαλύτερης Κοινότητας (Γιαννάκης Γεωργίου) και τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου την καταλαμβάνει ο κοινοτάρχης Νήσου (Πανίκος Κονίσης).


Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Xωριού ( 2007 - 2011 )

Kοινοτάρχης: Γιαννάκης Γεωργίου

Μέλη
Ηράκλης Λοΐζου, Ελένη Πετροπούλου, Χαρίκλεια Κλαγγίδου, Γεώργιος Μαρκίδης, Σωτήρης Τσολακίδης, Κωστάκης Γαβριήλ, Κυριάκος Κουνούπης, Ανδρέας Παπακυριακού.

Κοινοτικό Συμβούλιο Νήσου

Kοινοτάρχη: Πανίκος Κονίσης

Μέλη
Κυριάκος Πογιατζιής, Αθηνά Καλογήρου, Χριστόδουλος Ρώσσου, Χριστάκης Αττούνας, Άγγελος Ευαγγέλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Χριστάκης Γιάγκου, Γιώργος Μαννούρης.

Συμβούλιο του Συμπλέγματος των δύο Κοινοτήτων 
(Επίσημη ονομασία: Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου)

Από το Κοιν. Συμβ. Πέρα Χωριού: Ηράκλης Λοΐζου, Ελένη Πετροπούλου, Χαρίκλεια Κλαγγίδου, Γεώργιος Μαρκίδης, Σωτήρης Τσολακίδης.

Από το Κοιν. Συμβ. Νήσου: Κυριάκος Πογιατζιής, Αθηνά Καλογήρου και Χριστόδουλος Ρώσσου.

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Συμπλέγματος με βάση το Νόμο είναι ο Κοινοτάρχης της μεγαλύτερης Κοινότητας (Γιαννάκης Γεωργίου) και τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου την καταλαμβάνει ο κοινοτάρχης Νήσου (Πανίκος Κονίσης).


Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Xωριού ( 2002 - 2006 )

Kοινοτάρχης: Γιαννάκης Γεωργίου

Μέλη
Ηράκλης Λοΐζου, Ελένη Πετροπούλου Παναγιώτου, Χαρίκλεια Κλαγγίδου, Κωστάκης Γαβριήλ, Θεόδωρος Γεωργίου (Λεοντίου), Γιάννα Ρούσου, Δημήτρης Γεωργίου, Ιωάννης Ελευθερίου.

Κοινοτικό Συμβούλιο Νήσου

Kοινοτάρχη: Πανίκος Κονίσης

Μέλη
Κυριάκος Πογιατζιής, Χριστάκης Αττούνας, Δημήτρης Μέλιου, Χριστάκης Γιάγκου, Κωνσταντίνος Παπάς, Θεόδωρος Παπουής, Χαράλαμπος Μέλιου, Γιώργος Μαννούρης.

Συμβούλιο του Συμπλέγματος των δύο Κοινοτήτων 
(Επίσημη ονομασία: Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου)

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού: Ηράκλης Λοΐζου, Ελένη Πετροπούλου Παναγιώτου, Χαρίκλεια Κλαγγίδου, Κωστάκης Γαβριήλ, Θεόδωρος Γεωργίου (Λεοντίου).

Από το Κοιν. Συμβ. Νήσου: Κυριάκος Πογιατζιής, Δημήτρης Μέλιου και Κωνσταντίνος Παπάς. Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Συμπλέγματος με βάση το Νόμο είναι ο Κοινοτάρχης της μεγαλύτερης Κοινότητας (Γιαννάκης Γεωργίου) και τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου την καταλαμβάνει ο κοινοτάρχης Νήσου (Πανίκος Κονίσης).


4η θητεία 1995 μέχρι 2001

 • Γιαννάκης Γεωργίου - Κοινοτάρχης Πέρα Χωριού
 • Γεώργιος Σκορδής - Κοινοτάρχης Νήσου
 • Δημήτρης Κυριάκου - Aιρετό Mέλος
 • Κυριάκος Πογιατζής - Αιρετό Μέλος
 • Παναγιώτης Αττούνας - Αιρετό Μέλος
 • Χαράλαμπος Μέλιου - Αιρετό Μέλος
 • Θεόδωρος Παπουή - Αιρετό Μέλος

Μέλη Χωρητικής Αρχής Πέρα Χωριού
Κωστάκης Γαβριήλ, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ανδρέας Νικολάου Χάτζιης, Ανδρέας Π.  Αυγουστής

Μέλη Χωρητικής Αρχής Νήσου

Παναγιώτης Καλογήρου, Ανδρέας Σάββα, Κωνσταντία Ευσταθίου, Χαράλαμπος Ιωάννου

Σημ: Η θητεία των Τοπικών Αρχών παρατάθηκε έως το 2001 έτσι και στις εκλογές που έγιναν ταυτόχρονα με τις εκλογές των Δήμων στις 16 Δεκεμβρίου 2001 εκλέγηκαν οι πιο κάτω:


3η θητεία 1990 μέχρι 1994

 • Γιαννάκης Γεωργίου - Κοινοτάρχης Πέρα Χωριού
 • Γεώργιος Σκορδής - Κοινοτάρχης Νήσου
 • Δημήτρης Κυριάκου - Aιρετό Mέλος
 • Κυριάκος Πογιατζής - Αιρετό Μέλος
 • Ανδρέας Αλεξάνδρου - Αιρετό Μέλος
 • Νίκος Μαυρής - Αιρετό Μέλος
 • Ανδρέας Ιωακείμ - Αιρετό Μέλος

Μέλη Χωριτικής Αρχής Πέρα Χωριού
Κωστάκης Γαβριήλ, Χριστόδουλος Γεωργίου, Ανδρέας Νικολάου Χάτζιης, Μάριος Χ’Γιάγκου

Μέλη Χωριτικής Αρχής Νήσου
Παναγιώτης Καλογήρου, Πέτρος Αναστάση, Άλκης Κωλέττης, Λούκας Βαρνάβα


2η θητεία 1985 μέχρι 1989

 • Γιαννάκης Γεωργίου - Κοινοτάρχης Πέρα Χωριού
 • Γεώργιος Σκορδής - Κοινοτάρχης Νήσου
 • Ανδρέας Κουνούπης - Aιρετό Mέλος
 • Κυριάκος Πογιατζής - Αιρετό Μέλος
 • Χρίστος Μυλωνάς - Αιρετό Μέλος
 • Αγαθοκλής Κακουρής - Αιρετό Μέλος
 • Χαράλαμπος Λοΐζου - Αιρετό Μέλος

Μέλη Χωριτικής Αρχής Πέρα Χωριού
Δημήτρης Κυριάκου, Χρίστος Μυλωνά, Ανδρέας Νικολάου Χάτζιης, Χριστόφορος Μακαρίτης

Μέλη Χωριτικής Αρχής Νήσου
Παναγιώτης Καλογήρου, Παντελής Παπουής, Λάμπρος Μέλιου, Γεώργιος Χ¨ Παπάς


Μέλη Συμβουλίου Βελτιώσεως 
1η θητεία 1980 μέχρι 1984

 • Γιαννάκης Γεωργίου - Κοινοτάρχης Πέρα Χωριού
 • Γεώργιος Σκορδής - Κοινοτάρχης Νήσου
 • Λάμπρος Ιωάννου - Αιρετό Μέλος
 • Ανδρέας Κουνούπης - Αιρετό Μέλος
 • Γεώργιος Κούβαρος - Αιρετό Μέλος
 • Αγαθοκλής Κακουρής - Αιρετό Μέλος
 • Χριστόφορος Μακαρίτης - Αιρετό Μέλος

Μέλη Χωριτικής Αρχής Πέρα Χωριού
Δημήτρης Κυριάκου, Γεώργιος Α. Βρίκκη, Χριστάκης Αναστασίου, Ανδρέας Νικολάου Χάτζιης

Μέλη Χωριτικής Αρχής Νήσου
Παναγιώτης Καλογήρου, Σίμος Χάματσος, Καλλής Αττούνας, Λάμπρος Μέλιου


Κοινοτάρχες από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα

Πέρα Xωριό

Kοινοτάρχες
Μιχαήλ Ψωμάς, Γρηγόρης Παϊζάνου, Χριστόδουλος Παπακυριάκου, Σταύρος Ματσούκας, Παντελής Χ’Μιχαήλ, Χρήστος Λεβέντης, Παντελής Παπακυριάκου, Πανίκος Βαρελλάς, Γιαννάκης Γεωργίου

Αζάδες
Πέτρος Αλεξάνδρου, Κώστας Βρίκης, Παναγής Κυριάκου, Μιχαήλ Χ”Παντελή, Χριστόδουλος Μιχαήλ, Αλέξανδρος Χ”Χριστόδουλου, Χριστάκης Ανδρέα Σοφόκλη, Ανδρέας Πογιάς, Νίκος Γιαννούθκιας. 

Αγροφύλακες
Χρήστος Λεβέντης, Σοφοκλής Κουρουνάς, Γιάγκος Γεωργίου, Κυριάκος Μάνταλης, Βαρνάβας Νικολάου, Γεώργιος Παχουλλαράς, Λοΐζος Σοφοκλέους, Γεώργιος Χ”Χριστόδουλου, Θεοτόκης Χαραλάμπους, Κωνσταντής Σαμμούτης.

Νήσου

Κοινοτάρχες
Γιαννής Παπουή, Γεώργιος Χρ.  Παπουής, Μιχαήλ Συμεωνίδης, Κλεόβουλος Συμεωνίδης, Γεώργιος Σκορδής, Αχμέτ Καλλικάς (Τουρκοκύπριος) , Πανίκος Κονίσης, Κυριάκος Πογιατζιής.

Αζάδες
Παντελής Παπουή, Σταύρος Βαρνάβα, Ανδρέας Μαρκίδης, Σταύρος Ιωάννου 

Αγροφύλακες
Ισμισλής, Μουσταφατζίκκος, Πουλλής (μόνο για τα αμπέλια), Αλέξανδρος Πετεινός.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων