Τοπικό Σχέδιο

Κείμενο Πρότασης

Πρόταση Τοπικού Σχεδίου - Χάρτης

 

Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. 4578 29/11/2013, ΠΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ
 

4578 29 11 2013 Παράρτημα 3ο Μέρος II.pdf (430.28KB)

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (κείμενο) Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας - Δεκέμβριος 2013

1-Κείμενο τοπικού σχεδίου για την περιοχή νότια της Λευκωσίας 2013 (35533.79KB)

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

12- Χάρτης πολεοδομικών ζωνών 2013 κλίμακα 25000 (Σχ Αρ 12) (11569.79KB)

13-Χάρτης χρήση γης 2013 κλίμακα 25000 (Σχ Αρ 13) (11190.08KB)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ/ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 2013 (1:25000) ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ)

22-Λεπτομερή φύλλα-σχέδια πολεοδομικών ζωνών 2013 κλίμακα 25000 (10888.79KB)

23-Λεπτομερή φύλλα-σχέδια δρόμων πρωταρχικής σημασίας (νέα χάραξη) 2013 (9288.23KB)

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων