10/03/2014 - Προμήθεια ξύλων για τις Λαμπρατζιές

Για την προμήθεια ξύλων για τις λαμπρατζιές θα φροντίσει το Συμβούλιο σε συνεργασία με όσα παιδιά ενδιαφέρονται τόσο για το Πέρα Χωριό όσο και για την Νήσου τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας δηλαδή την Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή από το πρωί.  

Απαγορεύεται το μάζεμα ή η μεταφορά ξύλων στις Λαμπρατζιές τις μέρες πριν τη Μεγάλη Πέμπτη, γι αυτό όσα ξύλα μεταφέρονται τις προηγούμενες μέρες θα απομακρύνονται.  

Οι Λαμπρατζιές  θα στηθούν το Μεγάλο Σάββατο γι αυτό όσα παιδιά επιθυμούν να πάρουν μέρος θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους που παραδοσιακά στήνονται οι Λαμπρατζιές του Πέρα Χωριού και της Νήσου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων