Σχολική Εφορία

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία τα Μέλη του Συμπλέγματος των Κοινοτήτων μας αποτελούν και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας,.

Η Σχολική Εφορεία είναι υπεύθυνη τόσο για τη Δημοτική όσο και με τη Μέση εκπαίδευση και ο ρόλος της είναι η όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε θέματα που αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και τις κτιριακές τους ανάγκες.

Για να πετύχει καλύτερα τον σκοπό της η Σχολική Εφορία συνεργάζεται με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, τη Διεύθυνση των Σχολείων, το Διδακτικό Προσωπικό, τους Μαθητές και τους Γονείς να

Καταρτισμός Μελών της παρούσας Σχολικής Εφορείας σε σώμα:

Γιαννάκης Γεωργίου: Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας
Πανίκος Κονίσης: Αντιπρόεδρος Σχολικής Εφορείας (για τη δημοτική εκπαίδευση)
Λούκας Χατζηγιάγκου: Γραμματέας Σχολικής Εφορείας (για τη δημοτική εκπαίδευση)
Γιαννάκης Μεταξάς: Ταμίας Σχολικής Εφορείας ( για τη δημοτική εκπαίδευση)
και τα υπόλοιπα Μέλη, δηλ.:
Λευτέρης Δημητρίου }
Γεώργιος Τσακκιστός }
Κυριάκος Αργυρού } Μέλη Σχολικής Εφορείας
Κούλλης Πογιατζιής }
Μιχαλάκης Χάματσος }
Σωτήρης Τσολακίδης } (Ταμίας Σχολικής Εφορείας για τη Μέση Εκπαίδευση)

Ανδρέας Σολομώντος: Εκ μέρους του Δήμου Ιδαλίου (Αντιπρόεδρος για τη Μέση Εκπαίδευση)
Μιχάλης Γεωργίου: Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών (Γραμματέας για τη Μέση Εκπαίδευση)
Πανίκος Γιατρού: Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων