Οχληρές Βιομηχανίες - Οχληρές αναπτύξεις

Μέσα στην κατοικημένη περιοχή του Συμβουλίου λειτουργούν από τη δεκαετία 1960 -70 δυο μεγάλες χημικές βιομηχανίες και άλλες μικρότερες. Από το 2011 γίνονται συνεχώς κινητοποιήσεις και παραστάσεις προς το Κράτος για μετακίνηση των δυο αυτών βιομηχανιών σε άλλες επιτρεπόμενες περιοχές. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη η οποία παρατηρήθηκε μετά το 1974 έχει στην πραγματικότητα κυκλώσει τα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των οικιστικών περιοχών. Υπάρχει έντονη η ανησυχία ότι τέτοιες αναπτύξεις επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων. Για κάθε ενδεχόμενο η ορθότερη ενέργεια είναι η μετακίνηση και των εργοστασίων το συντομότερο δυνατό.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων